JavaScript API

reCAPTCHA definira štiri funkcije, s katerimi nudi podporo za dodatno manipuliranje svojega orodja preko JavaScripta. Za vse je značilno, da jih kličemo nad g-recaptcha objektom, nekaj pa smo jih uporabili že v prejšnjih poglavjih. Pogosto se uporabljajo v kombinaciji z drugimi oblikami konfiguracij.

render()

Funkcija render(container, params) generira CAPTCHA-o znotraj vsebnika in sprejme dva parametra. Prvi definira ID vsebnika, drugi, pa je JavaScript objekt znotraj katerega definiramo javni ključ, lahko pa definiramo tudi temo in druge atribute, ki smo jih spoznali v prejšnjem poglavju. Te zapišemo brez predpone data-.

Funkcija render() vrne ID novo ustvarjene reCAPTCHA-e.

reset()

Funkcija reset(widgetID) nudi možnost ponastavitve orodja preko njenega ID-ja. V kolikor ta ni podan, se ponastavi prva reCAPTCHA na spletni strani.

getResponse()

Funkcija getResponse(widgetID) omogoča vrnitev vrednosti gesla oziroma značke (angl. token), ki jo reCAPTCHA vrne, če je preizkus uspešno opravljen. Ta vrednost se uporabi pri validacijo na strani strežnika, o čemer lahko izveste več v zadnjem poglavju.

execute()

Funkcija execute(widgetID) omogoča ročno proženje orodja reCAPTCHA. Uporablja se izključno v povezavi z nevidno CAPTCHA-o, kjer lahko najdete tudi primer delovanja.