v2 Konfiguriranje vsebnika

Na tej strani bomo predstavili širok nabor možnosti konfiguriranja vsebnika t.j. elementa znotraj katerega se prikaže CAPTCHA. Izmed vseh atributov je obvezen le data-sitekey, pomen katerega smo opisali že v preteklih poglavjih.

Potrebno je opozoriti tudi na to, da je te konfiguracije možno uporabiti le pri verziji dva in sicer pri oblikah z potrditvenim poljem in nevidno CAPTCHA-o.

data-theme

Atribut nam omogoča nastavljanje teme na svetlo ali temno barvo, pri čemer je svetla privzeta. Za svetlo je vrednost atributa light, za temno pa dark.

data-size

Atribut nam omogoča nastavljanje velikosti na normalno ali kompaktno, pri čemer je prva možnost privzeta. Za normalno je vrednost atributa normal, za kompaktno pa compact.

data-tabindex

Atribut deluje popolnoma na enak način, kot klasičen HTML tabindex atribut. Z njim torej nastavimo vrstni red prehajanja med vnosnimi polji ob kliku na tabulator. Privzeto je vrednost 0.

data-callback

Vrednost atributa definira ime JavaScript funkcije, ki se naj izvede, v kolikor je CAPTCHA rešena pravilno. Funkcijo smo sicer že uporabili pri implementaciji orodja nevidna CAPTCHA. V funkcijo je sicer posredovana tudi vrednost gesla oziroma značke (angl. token), ki se nastavi, v kolikor je preizkus uspešno opravljen.

data-expired-callback

Atribut definira ime JavaScript funkcije, ki se naj kliče, če poteče veljavnost zadnjega preverjanja in je potrebno test ponoviti.

data-error-callback

Atribut omogoča nastavljanje imena JavaScript funkcije, ki se kliče v kolikor pride v izvajanju preverjanja do napake.

data-badge

Atribut nam omogoča nastavljanje položaja značke, ki označuje, da se na strani uporablja nevidna CAPTCHA. Možna položaja sta spodaj levo (bottomleft) ali spodaj desno (bottomright), pri čemer je slednji privzet. Na voljo je tudi možnost inline, ki omogoča določanje položaja s CSS.

Ta možnost je na voljo le ob uporabi nevidne CAPTCHA-e.