v2 Konfiguriranje uvoza skript

reCAPTCHA ponuja različne možnost urejanja. Prva takšna je konfiguriranje samega uvoza skript, kar poteka z dodajanjem različnih parametrov k sami povezavi do skript. Ta način konfiguracije je namenjen v2 s potrditvenim poljem ali nevidni obliki orodja CAPTCHA.

onload

Z atributom onload definiramo, katera JavaScript funkcija se naj izvede po tem, ko bodo skriptne datoteke uvožene. Pri tem je seveda pomembno, da je funkcija definirana še preden se kliče uvoz datotek.

<script src=”https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=FUNKCIJA” async defer></script>

render

Atribut render definira, če se naj CAPTCHA prikaže ob zagonu spletne strani ali ne. Prvo definiramo z vrednostjo onload, drugo pa z explicit, pri čemer je prva privzeta.

<script src=”https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=onload|explicit” async defer></script>

hl

S tem atributom lahko nastavimo katero jezikovno varianto naj reCAPTCHA uporabi. Privzeto se jezik določi glede na lokacijo posameznika. Jezikovne kode lahko najdemo na tej povezavi.

<script src=”https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=JEZIKOVNA_KODA” async defer></script>