Uvod v reCAPTCHA

reCAPTCHA je po podatkih spletne strani bulitwith.com največkrat uporabljena implementacija tehnologije CAPTCHA z več kot 96% deležom uporabe izmed 4.3 milijona strani, ki jih uporabljajo pri vodenju statistike. Prvotno je bila razvita s strani skupine znanstvenikov na Carnegie Mellon University, leta 2009 pa je razvoj tega orodja prevzelo podjetje Google. Prva verzija (v1) je bila tekstovna oblika tehnologije CAPTCHA, ki slik ni avtomatsko generirala, ampak je za izzive uporabljale izseke besedila iz knjig. S to verzijo so že do leta 2011 popolnoma digitalizirali arhiv New York Times in knjige iz Google Books.

S časom so razvili drugo verzijo (v2) tega orodja, s katero so izboljšali uporabniško izkušnjo in močno razširili možnosti prilagajanja. V marcu 2018 so prvo verzijo ukinili, še istega leta pa so začeli s testiranjem nove, tretje verzije (v3), ki vpeljuje popolnoma nov način točkovanja in je uporabnik spletne strani v večini primerov ne zazna. 

Potrebno je omeniti še to, da je za uporabo obeh verzij potrebo pridobiti javni in privatni ključ, kar storimo na tej povezavi.

 

reCAPTCHA v2

Drugo oblika se deli na tri sklope: CAPTCHA s potrditvenim poljem, nevidna CAPTCHA in CAPTCHA za Android. Vsem je skupno to, da gre za hibridne oblike, pri katerih se večino preverjanja dogaja v ozadju. Orodje namreč deluje tako, da neprestano spremlja gibanje uporabnika po strani, kot tudi obostoječe piškote ter različne podatke, ki so del glave poslane HTTP zahteve. Na podlagi teh podatkov se nato odloči, če gre za osebo ali ne.

Pri prvem načinu je vedno prikazano potrditveno polje, ki ga mora uporabnik klikniti, pri čemer se nato izvede preverjanje. V kolikor do tega trenutka zbrani podatki niso zadostni, se mu prikaže še dodatna CAPTCHA, ki je lahko slikovna ali glasovna. 

 

1. Privzet izgled preden uporabnik klikne na potrditveno polje.

2. Potrditev, da je uporabnik oseba.

3. Dodatno preverjanje.

Kot že ime nakazuje, je drug način neviden uporabniku, saj preverjanje vežemo na izbran potrditveni gumb. Tudi v tem primeru se prikaže dodatna CAPTCHA, v kolikor zbrani podatki niso zadostni. Zadnja oblika pa je prilagojena za mobile naprave z Android operacijskim sistemom. Njeno delovanje je podobno kot delovanje prvega načina, le da je zbiranje podatkov prilagojeno dogodkov na mobilnih napravah. Razlika je tudi v načinu implementacije, o čemer bomo več govorili v naslednjih poglavjih

 

reCAPTCHA v3

Tretja verzija je najnovejša in hkrati tudi najnaprednejša verzija tega orodja. Rešitev popolnoma temelji na JavaScriptu in ne potrebuje nikakršnega dodatnega odziva od uporabnika. Podobno kot druga verzija tudi ta verzija zbira podatke v ozadju. Na podlagi teh podatkov vrne orodje številčni rezultat, kateri predstavlja verjetnost, če je uporabnik oseba ali pa ne. Razvijalci same spletne strani se lahko potem odločijo, kako se bodo v takih primerih odzvali. 

 

Na uporabo tega orodja nas opozarja ta ikona v desnem spodnjem kotu zaslona.

To orodje je torej namenjeno predvsem osebam, ki se bolje spoznajo na razvoj spletnih aplikacij in želijo natančneje definirati kaj se naj v določenih primerih zgodi.