v2 CAPTCHA s potrditvenim poljem

V tem poglavju bomo spoznali kako implementirati v2 s potrditvenim poljem na strani odjemalca. Podobno kot pri tretji verziji, je tudi pri tej potrebno izvesti dodatno preverjanje na strani strežnika z geslom, ki ga dobimo ob uspešno prestanem testu. Več o tem si lahko preberete v poglavju Validiranje na strežniku.

Primer delovanja

Kako implementirati?

Za delovanje je potrebno na strani odjemalca dodati dva odseka kode.

Najprej je potrebno uvoziti JavaScript iz njihove strani, pri čemer ni pomembno kje na strani to storimo, le da naložimo vir preko HTTPS. Uvoz izvedemo z dodajo tega izseka kode:

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>

Sedaj je potrebno dodati še vsebnik znotraj katerega se naj prikaže CAPTCHA s potrditvenim poljem. Ponavadi se uporabi <div>, lahko pa uporabimo tudi bilo katero drugo označbo. Za pravilno delovanje je potrebno vsebniku definirati atribut class z vrednostjo g-recaptcha, dodati pa je potrebno tudi atribut data-sitekey katerega vrednost je naš javni ključ za API.

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="JAVNI_KLJUC"></div>