Možnosti prilagajanja

jQuery SliderCaptcha definira več metod za manipuliranje z orodjem, pri čemer se delijo na dva dela – na te, ki se uporabljajo za manipuliranje izgleda vizualnega gradnika, in na te, ki definirajo kako se naj orodje obnaša v določenih situacijah (ob uspehu, neuspehu ali osvežitvi gradnika).

Vrednost vseh lahko določimo z neposrednim urejanjem datoteke longbow.slidercaptcha.js ali z definiranjem vrednosti preko funkcije sliderCaptcha, kot lahko to vidimo spodaj.

<script>
  $('#captcha').sliderCaptcha({
    width: 280,
    height: 150,
    sliderL: 42,
    sliderR: 9,
    offset: 5,
    loadingText: 'Nalaganje...',
    failedText: 'Poskusi ponovno',
    barText: 'Premakni na pravo mesto',
    repeatIcon: 'fa fa-redo'
    setSrc: function () {
      
    },
    onSuccess: function () {
      
    },
    onFail: function () {

    },
    onRefresh: function () {
    
    }
  });
</script>  

Prilagajanje gradnika

Naziv Opis Tip Privzeto
width
Širina fotografije ozadja
Celo število
280
height
Višina fotografije ozadja
Celo število
150
sliderL
Širina puzzla
Celo število
42
sliderL
Radij deformiranja puzzla
Celo število
9
offset
Toleranca odstopanja položaja puzzla v px
Celo število
5
loadingText
Besedilo, ki se naj izpiše v času nalaganja fotografije
Znakovni niz
"Loading..."
failedText
Besedilo, ki se naj izpiše ob neuspelem izzivu
Znakovni niz
"Try again"
barText
Besedilo, ki se naj izpiše na drsniku
Znakovni niz
"Slide right to fill"
repeatIcon
Font Awesome ikona, ki se uporablja na gumbu za osvežitev.
Znakovni niz
"fa fa-redo"

JavaScript funkcije

Naziv Opis
onSuccess()
Definira kaj se naj zgodi ob uspešno opravljenem izzivu
onFail()
Definira kaj se naj zgodi ob neuspešno opravljenem izzivu
onRefresh()
Definira kaj se naj zgodi ob osvežitvi gradnika
setSrc()
Definira pot nalaganja fotografij. Privzeto je to "https://picsum.photos/?image=random"
localImages()
Definira kaj se naj zgodi ob neuspešnem nalaganju fotografije