Nevidna CAPTCHA

Termin nevidna CAPTCHA (angl. Invisible CAPTCHA) ni novost, saj jo pozna že Googlova implementacija reCAPTCHA. Osnoven princip te CAPTCHA-e je, da se celotno preverjanje, če je uporabnik oseba ali ne, izvaja v ozadju. CAPTCHA postane vidna le v primeru, če podatki niso zadostni in je potrebno izvesti dodaten test, kar je v primeru hCaptche izbira fotografij, ki vsebujejo nek objekt.

hCaptcha omogoča različne načine implementacije tega, vse se pa načeloma navezujejo na različne načine konfiguracij, ki smo jih spoznali v prejšnjih poglavjih.

 

Samodejno proženje z vezavo na gumb

Na isti način, kot smo v preteklih primerih uporabili za vsebnik <div>, lahko za ta primer vežemo vse atribute na označbo <button> ali <input> . Kot prej je potrebno definirati class z vrednostjo h-captcha in data-sitekey, znotraj katerega definiramo naše geslo za API.

V kolikor je gumb namenjen potrditvi nekega obrazca,  je nujno potrebno definirati tudi data-callback in ustrezno funkcijo, ki bo dejansko potrdila obrazec znotraj katerega se nahaja CAPTCHA. Sicer je pa možno uporabiti tudi vse ostale konfiguratorje, ki smo jih spoznali v prejšnjih poglavjih.

Ročno proženje z vezavo na gumb

Princip je enak kot je bil v prejšnjem poglavju, ko smo obravnavali funkcijo render(), le da tokrat funkcijo, ki izvede generiranje hCaptche, kličemo z klikom na gumb in ne že ob uvozu skript z atributom onload.

Ročno proženje orodja​

Če želimo ročno sprožiti celoten proces preverjanja, lahko to storimo s klicem funkcije explicit(), kot smo to omenili že v prejšnjem poglavju. Pri tem uporabimo tudi atribut data-size="invisible", s čimer se generira hCaptcha, vendar ostane skrita in se pokaže le v primeru, da podatki niso zadostni.