Konfiguriranje uvoza skript

Konfiguriranje uvoza skript poteka tako, da dodajamo različne parametre k sami povezavi do datotek. Na voljo so tri možnosti konfiguracije, pri čemer se jih večina uporablja v povezavi z JavaScript API-jem.

onload

Atribut omogoča nastavljanje imena JavaScript funkcije, ki se naj izvede po tem, ko se naloži hCaptcha API. Pri tem je pomembno, da je funkcija definirana preden se kliče skripta za uvoz hCaptche. Ta funkcija se ponavadi uporabi v kombinaciji z JavaScript API-jem.

<script src=”https://hcaptcha.com/1/api.js?onload=mojaFunkcija” async defer></script>

render

Atribut definira, če se naj hCaptcha prikaže ob nalaganju spletne strani ali ne, kar nastavimo z onload oziroma explicit. Prva možnost je privzeta. Sicer se pa ta funkcija ponavadi uporabi v kombinaciji z JavaScript API-jem.

<script src=”https://hcaptcha.com/1/api.js?render=onload|explicit” async defer></script>

hl

Atribut definira katero jezikovno varianto naj hCaptcha uporabi. Privzeto orodje samo nastavi jezik glede na lokacijo uporabnika. Jezikovne kode lahko najdete na tej povezavi hcaptcha/lang.

<script src=”https://hcaptcha.com/1/api.js?hl=de” async defer></script>