Konfiguriranje vsebnika

hCaptcha ponuja široka nabor atributov, s katerimi je moč urediti vsebnik, t.j. element znotraj katerega se prikaže CAPTCHA. Izmed vseh je obvezen le data-sitekey, delovanje katerega smo opisali že v preteklih poglavjih.

data-theme

Atribut omogoča nastavljanje barve generirane hCaptche, pri čemer lahko izbiramo med light in dark. Prva možnost je privzeta.

data-size

Atribut omogoča nastavljanje velikosti generirane hCaptche, pri čemer lahko izbiramo med normal in compact. Prva možnost je privzeta.

data-tabindex

Atribut omogoča nastavljanje tabindex generirane hCaptche in deluje na enak način kot normalen HTML tabindex atribut. Vrednost atributa je število, privzeto pa je vrednost 0.

data-callback

Atribut omogoča nastavljanje imena JavaScript funkcije, ki se kliče, če je CAPTCHA uspešno rešena. V funkcijo je prav tako posredovana vrednost h-captcha-response.

data-expired-callback

Atribut omogoča nastavljanje imena JavaScript funkcije, ki se kliče v kolikor geslo (h-captcha-response) CAPTCHA-e poteče in je potrebno test ponoviti .

data-error-callback

Atribut omogoča nastavljanje imena JavaScript funkcije, ki se kliče v kolikor pride v postopku izvajanja hCaptche do napake.