Kratka zgodovina

Izraelski doktor računalništva Moni Noar je kot prvi leta 1996 predlagal uporaboavtomatiziranih Turingovih testov za identifikacijo (Almazyad, Ahmad, & Kouchay,2011) . Prvo komercialno dostopno orodje CAPTCHA so razvili in začeli uporabljati leto kasneje pri iskalniku Alta Vista. Njihova implementacija je delovala tako, da je algoritem generiral sliko z različnimi alfanumeričnimi znaki (Saikirthiga & Vaithyasubramanian, 2016).

Izraz CAPTCHA je prvič uporabila ekipa razvijalcev z Univerze Carnegie Mellon, ki so jo sestavljali Louis von Ahn, Manuel Blum in Nicholas J. Hopper ter John Langford iz podjetja IBM leta 2000. Ta ekipa je istega leta nadgradila obstoječe implementacije tehnologije CAPTCHA in razvila svojo obliko, ki so jo poimenovali GIMPY CAPTCHA. Prvotno je bila razvita za spletno stran Yahoo!, na kateri so jo uporabljali za preprečevanje različnih zlorab s strani računalniških programov. Ta implementacija je nadgradila orodje razvijalcev Alta Viste tako, da je vpeljala manjšo popačenost in nenavadno barvo ozadja (Saikirthiga & Vaithyasubramanian, 2016).

Sočasno je tudi spletna stran PayPal vpeljala ukrepe za preverjanje legitimnosti njihovih računov. Soustanovitelj podjetja Max Levchin je sodeloval pri razvoju Gausebeck-Levchinovega testa, kjer so prav tako uporabljali popačeno besedilo, ki ga je moral uporabnik prepisati v prazno polje (Stringham, 2015). Z razvojem tehnologije CAPTCHA so hitro napredovale tudi njej nasprotne tehnologije. Naprednejši računalniški programi so bili zmožni slike lažje razbiti na posamezne segmente in bolje prepoznati posamezne znake, pri čemer so se obstoječe implementacije orodja CAPTCHA pokazale za neučinkovite. To je prisililo razvijalce, da uporabijo vedno višje stopnje popačenosti. Ta trend se nadaljuje še v današnjem času (Saikirthiga & Vaithyasubramanian, 2016) .

 


[1]Almazyad, A. S., Ahmad, Y., & Kouchay, S. A. (2011). Multi-Modal CAPTCHA: A User Verification Scheme. 2011 International Conference on Information Science and Applications.

[2] Saikirthiga, & Vaithyasubramanian, S. (2016). REVIEW on Developmentof Some Strong Visual CAPTCHAs and Breaking of Weak Audio CAPTCHAs. 2016 International Conference on Information Communication and Embedded Systems.

[3] Stringham, E. P. (2015). Private Governance: Creating Order in Economicand Social Life. Oxford: Oxford University Press.