Tehnologija CAPTCHA

CAPTCHA je orodje za generiranje in ocenjevanje testov, ki so preprosto rešljivi večini ljudem, vendar so težje rešljivi računalnikom. Je primer Turingovega testa, katerega namen je avtomatizirano ločevanje osebe od stroja, ki izkazuje inteligentno obnašanje podobno človeškemu (von Ahn, Langford, Blum, & Hopper, 2003).

Orodje temelji na principu poziv – odgovor in deluje tako, da spletna stran prikaže uporabniku test, ki ga mora rešiti. V začetnih oblikah tehnologije CAPTCHA je računalnik generiral sliko s popačenimi znaki, ki jih je moral uporabnik prepisati v ustrezno polje, kot je to razvidno s slike spodaj (Hölbl, 2008).

Kratica tehnologije je akronim za popolnoma avtomatiziran javni Turingov test, ki razloči med ljudmi in računalniki (angl. completely automated public Turing test to tell computers and humans apart). Da je program javen, pomeni, da mora biti javna programska koda, kar ne pomeni nujno, da je orodje odprtokodno. Namen tega je, da je izbrana implementacija tehnologije CAPTCHA robustna do te mere, da jo je kljub javni kodi težko pretentati. Kratica definira tudi, da gre za Turingov test. To je vrsta testa, pri katerem oseba postavlja vprašanja drugi osebi in računalniku, pri čemer se tudi računalnik pretvarja, da je človek. Namen preizkusa je ugotoviti, kateri izmed udeležencev je računalnik. V primeru orodja CAPTCHA gre za prirejeno različico tega testa, saj postavlja izzive računalnik in ne človek, zaradi česar so ga prvotni razvijalci poimenovali avtomatiziran Turingov test, pogosto zasledimo tudi izraz obraten Turingov test (Blum, von Ahn, & Langford, 2004).


[1] Blum, M., von Ahn, L., & Langford, J. (2004). Telling Humans and Computers Apart Automatically. Communications of the ACM, 57-60.

[2] Hölbl, M. (2008). Preverjamo s CAPTCHA. Monitor, 103-105.

[3] von Ahn, L., Langford, J., Blum, M., & Hopper, N. J. (2003). CAPTCHA: Using Hard AI Problems for Security. Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2003.