Konfiguriranje

BotDetect CAPTCHA za PHP nudi zelo širok nabor načinov konfiguriranja. Med drugimi trenutno nudi podporo za 56 lokalizacij, ponuja različne sloge za slike in za zvok ter omogoča dodatno personaliziranje posameznih komponent orodja. Nekatere nastavitve niso dostopne v brezplačni verziji.

Konfiguriranje lahko v primeru uporabe PHP izvajamo na dva načina: globalno ali nad objektom. Globalno lahko nastavljamo vrednosti v CaptchaConfig.php, ki jo skupaj z ostalimi datotekami naložimo na strežnik. V tem primeru nastavljamo vrednosti nad objektom $BotDetect.

$BotDetect->IzbranAtribut = 4; 
V kolikor pa želimo nastavljati vrednosti za posamezno instanco orodja, pa to storimo nad objektom, ki smo ga sami definirali (glej prejšnje poglavje). V našem primeru bo to objekt $captchaPrimer1.
$captchaPrimer1->IzbranAtribut = 4; 

V nadaljevanju bomo predstavili izbor konfiguracij, ki jih BotDetect CAPTCHA omogoča. Celoten seznam funkcij lahko najdete na tej povezavi.

Locale

Atribut Locale definira lokalizacijo, katera vpliva na nabor znakov ter na način izgovorjave v primeru uporabe zvočnega izziva. Pogosto je potrebno prenesti dodatne datoteke, ki se v večini uporabljajo za definiranje načina izgovorjave, in jih je potrebno dodati v mapo botdetect/Resources/Sounds. Celoten seznam lokalizacij skupaj z dodatnimi datotekami najdete na tej povezavi.

$captchaPrimer1->Locale = 'sl'; 

CodeLength

Atribut CodeLength definira število znakov, ki se prikažejo na sliki. Kot vrednost sprejme celo število večje od 0 in manjše od 16. Privzeto izbere orodje naključno vrednost med 4 in 6.

// Točna vrednost
$captchaPrimer1->CodeLength = 10; 
// Naključna vrednost na izbranem intervalu
$captchaPrimer1->CodeLength = CaptchaRandomization::GetRandomCodeLength(8, 12);

CustomDarkColor in CustomLightColor

Atributa definirata temno in svetlo barvo, ki se uporabita pri generiranju slike. Uporabi se lahko katera od privzetih HTML/CSS barv ali heksadecimalni zapis barve. 

// HTML/CSS barva
$captchaPrimer1->CustomDarkColor = "DarkGreen";
$captchaPrimer1->CustomLightColor= "Red"; 
// Heksadecimalni zapis barve
$captchaPrimer1->CustomDarkColor = "#87cefa";
$captchaPrimer1->CustomLightColor= "#483d8b"; 

SoundEnabled

Atribut SoundEnabled definira, če se naj možnost za zvočni izziv prikaže ali ne. Kot vrednost sprejme logično vrednost true ali false, pri čemer je prva privzeta. Atribut je uporaben pri brezplačni obliki orodja, saj se v tej obliki pogosto izgovori testni zvok in ne dejanski znaki, ki so del generirane slike.
$captchaPrimer1->SoundEnabled = false;

UseHorizontalIcons

Atribut UserHorizontalIcons definira, če naj bodo ikone razporejen navpično ali vodoravno. Kot vrednost sprejme logično vrednost true ali false, pri čemer prva definira, da naj bodo ikone vodoravno razporejene. Privzeto je vrednost true, če je velikost gradnika manj kot 40 px, sicer je false.
$captchaPrimer1->UseHorizontalIcons = true;