Uvod v BotDetect CAPTCHA

BotDetect CAPTCHA je orodje, ki je na trgu vse od leta 2004 in je po besedah razvijalca prva komercialna dostopna implementacija tehnologije CAPTCHA. Prvotno je bila implementirana za ogrodje ASP.NET, dan danes pa podpira širok nabor različnih tehnologij. Na strani strežniških tehnologij podpira Javo in PHP z izpeljankami, na strani odjemalcev pa Angular, jQuery in React.

Primarno gre za tekstovno obliko tehnologije CAPTCHA, saj generira popačeno besedilo, ki ga mora uporabnik prepisat, nudi pa tudi podporo za zvočne izzive. Za obe obliki je na voljo širok nabor prilagajanja, o čemer bomo več govorili v prihodnjih poglavjih.

V primerjavi z orodjem reCAPTCHA, gre pri tej obliki za strežniško obliko tehnologije, torej se za preverjanje ne uporablja noben zunanji strežnik. Prednost tega je v boljše nadzoru podatkov, ki jih zbira spletna stran, in posledično lažjim implementiranjem skladnosti z zakoni kot je na primer GDPR. 

Orodje ponuja različne pakete, ki se razlikujejo v ceni in naboru funkcij. Mi bomo za naše primere uporabljali brezplačno obliko, ki jo je potrebno uporabljati skladno z omejitvami, ki jih najdemo na tej povezavi.